href="http://kotisivukone.fi/files/tukiverkko.kotisivukone.com/favicon.ico" />

Toiminta ja menetelmät

Palvelumme perustuvat yksilölliseen kuntoutumissuunnitelmaan. Tuemme ja vahvistamme asiakkaan omia voimavaroja ja vastuullisuutta. Tukipalvelut räätälöidään jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä viranomaisten kanssa.

 • Kotikäynnit sopimuksen mukaan 1-7 kertaa viikossa
 • Tarvittaessa puhelinpäivystys 24 tuntia vuorokaudessa
 • Yksilöllinen asumisohjaus ja tuki (neuvonta talouteen liittyvissä asioissa, kodin siisteys, asumistaidot jne.)
 • Itsenäisyyden tukeminen ja vastuullisuuden omaksuminen
 • Luottamukselliset keskustelut
 • Motivointi ja avustaminen työn tai opiskelupaikan hankinnassa
 • Tukea työssä ja koulussa käymiseen sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitoon
 • Asumisvalmennus
 • Arjenhallinnan ohjaus
 • Palveluohjaus
 • Verkostoyhteistyö
 • Säännöllinen raportointi, joka sovitaan palvelunostajan kanssa asiakaskohtaisesti