href="http://kotisivukone.fi/files/tukiverkko.kotisivukone.com/favicon.ico" />

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista asumispalvelua, mutta joiden toimintakyky ei riitä omassa kodissa selviytymiseen ilman tukea..

Asiakas saa tarpeellista yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jonka tarkoituksena on tukea hänen elämänhallintaansa. Asiakasta kannustetaan ja motivoidaan ylläpitämään hänelle tarpeellisia hoito- ja kuntoutus kontakteja.

Tuettu asuminen sisältää välivuokra-asunnon sekä tuen ja ohjauksen. Asiakkaan kanssa tehdään asuntoon oma vuokrasopimus.

Palveluun sisältyy lisäksi puhelinpäivystys klo. 08.00-22.00 välisenä aikana, tarvittaessa äkilliset päivystyskäynnit.

Asiakasta ohjataan koulutus- ja työpaikkavaihtoehtojen kartoittamisessa ja niihin hakeutumisessa sekä tuetaan työpaikan saamisessa sekä opintojen loppuun saattamisessa.

Asiakasta rohkaistaan osallistumaan omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon.

Työskentelyn aikana asiakas oppii ottamaan vastuuta omista tekemisistään ja näkemään oman toimintansa merkityksen.

Työskentely antaa asiakkaalle tukea omien voimavarojen löytymiseen. Arjen ohjauksen avulla asiakas saa perustaidot arjessa selviytymiseen. Asiakasta tuetaan taloudellisten asioiden hoitamisessa ja ohjataan omatoimiseen taloudenhallintaan. Tuen tavoitteena on edistää asiakkaan omatoimisuutta. Asiakasta kannustetaan osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan ja hänen sosiaalisten verkostojensa säilymistä ja laajenemista tuetaan.

Tuettuun asumiseen laaditaan tukiasumisen säännöt, joihin asiakkaan täytyy sitoutua. Sääntöjä rikkomalla tukiasuminen voi päättyä välittömästi. Palvelunostajalla on myös mahdollisuus määritellä tiettyä kriteerejä/ehtoja asumisen sujumiseksi.

Asuminen on tilapäistä ja tavoitteena on aina siirtyminen itsenäiseen asumiseen.